Brann Stadion Studentboliger

Sørlandslisten AS leverte alt av listverk og utforinger til Brann Stadion Studentboliger.

Studentboligene på Brann Stadion blir klare til 15. august og er allerede en suksess. Tribunen skal inneholde 283 hybler (50 av hyblene har sengeplass til to) med til sammen 332 sengeplasser til Studentskipnaden på Vestlandet (Sammen).

Sørlandslisten AS leverte 700 dører i furu og 360 vinduer i fuktbestandig MDF. Prosjektlederne beskrev arbeidet med Sørlistens produkter som en drøm, noe vi er svært takknemlige for å høre.

Brann Stadion Studentboliger