Brann Stadion studentboliger

Sørlandslisten AS leverte alt av listverk og utforinger til Brann Stadion studentboliger i Bergen.

Studentboligene på Brann Stadion blir klare til 15. august og er allerede en suksess. Tribunen skal inneholde 283 hybler (50 av hyblene har sengeplass til to) med til sammen 332 sengeplasser til Studentskipnaden på Vestlandet.

Sørlandslisten AS leverte 700 listverk og utforinger i furu, og 360 vinduer i fuktbestandig MDF. Prosjektlederne beskrev arbeidet med Sørlandslistens produkter som en drøm, noe vi er svært takknemlige for å høre.

Les Nettavisens artikkel om dette prosjekt: Artikkel om studentboligene på Brann stadion

Brann Stadion Studentboliger