Dørsett

Komplett utforing til dør

Ferdig pakke med utforinger til dør.

Vi kan produsere dørsett av alle foringer til alle dørstørrelser. Under ser du våre standard-størrelser som normalt er lagerført.

Alle utforinger er produsert i fuktbestandig MDF


Dørsett, 45mm

Dørsett, 45mm

Komplett utforing til dør

Dørsett, 70mm

Dørsett, 70mm

Komplett utforing til dør

Dørsett, 95mm

Dørsett, 95mm

Komplett utforing til dør